Bàn Trà Đôi Basic BT-2

3.375.000 

Trắng vân mây, đen tia sét

KÍch thước:

700*450 (Trắng)

500*400 (Đen)