Ghế phòng ăn Loft sọc GPA-2

904.500 

Họa tiết sọc, Đen, chân đen