Ghế phòng ăn Loft sọc GPA-3

904.500 

Họa tiết sọc, Be, chân đen