Ghế phòng ăn Nordic sọc GPA-1

837.000 

Màu trắng full ghế, chân đen