Giá bát đĩa cố định BS1190C

1.777.000 2.111.000 

Sản phẩm bảo hành 2 năm