Giá bát đĩa cố định dạng chữ V BS304.1090V

1.177.000 1.444.000 

Sản phẩm bảo hành vĩnh viễn