Giá bát đĩa di động BS190D

6.888.000 7.333.000 

Sản phẩm bảo hành 2 năm . Khung và Cơ cấu chuyển động bảo hành 1 năm