Giá bát đĩa di động BS304.190DS

9.111.000 9.777.000 

Sản phẩm bảo hành vĩnh viễn . Khung bảo hành 2 năm, Cơ cấu chuyển động bảo hành 1 năm