Giá đựng doa thớt đa năng BS301.400D

2.222.000 2.666.000 

Sản phẩm bảo hành 10 năm . Khung bảo hành 2 năm. Cơ cấu chuyển động bảo hành 1 năm