Giá đựng gia vị, chai lọ BS140G

2.511.000 2.955.000 

Sản phẩm bảo hành 2 năm . Cơ cấu chuyển động bảo hành 1 năm