Giá đựng gia vị, chai lọ BS301.140G

2.222.000 2.666.000 

Sản phẩm bảo hành 10 năm . Khung bảo hành 2 năm, Cơ cấu chuyển động bảo hành 1 năm