Giá đựng gia vị, chai lọ BS304.140GS

2.955.000 3.555.000 

Sản phẩm bảo hành vĩnh viễn . Khung bảo hành 2 năm, Cơ cấu chuyển động bảo hành 1 năm