Ray bi đỏ 3 lớp cao cấp BS250CS

178.000 222.000 

RAY BI ĐỎ 3 LỚP CÓ GIẢM CHẤN CAO CẤP
BẢN RỘNG 45