Thùng đựng gạo – đựng rác cao cấp BS1300R

2.444.000 2.777.000