Tủ kho đựng đồ dự trữ BS06.400KN

8.555.000 9.666.000 

Sản phẩm bảo hành vĩnh viễn . Khung bảo hành 2 năm, Cơ cấu chuyển động bảo hành 2 năm