Tủ kho đựng dự trữ BS304.445PS

8.888.000 13.111.000 

Sản phẩm bảo hành vĩnh viễn
Khung bảo hành 2 năm, Cơ cấu chuyển động bảo hành 1 năm